Sudemed Tıbbi Ürünler
Sudemed Tıbbi Ürünler

Sterilizasyon Yöntemleri Nelerdir?

Sudemed Tıbbi Urunler | Sterilizasyon Yöntemleri Nelerdir?

Kuru Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemi 

Mikroorganizmaların ölümü oksidasyon yolu ıle hücre proteinin koagüle olma süreci ıçinde yavaş gerçekleşir. Kontrol parametrelerinin güvenilir olmaması, kuru ısı sterilizatörlerinde ısının homojen dağılımını sağlamanın kolay kontrol edilememesi, ışlemin uzun sürmesi ve yüksek ısının aletlere uzun sürede zarar vermesi gibi nedenlerden ancak buhar sterilizasyon ımkanı olmayan ünitelerde kullanılabilir.  
Kuru sıcaklık sterilizasyonu sıcaklık dereceleri ve süreleri : 

150 o C’ 2,5 saat
160 o C’ 2 saat
170 oC’ 1 saat

Sterilizatörde sıcaklık istenen dereceye kadar yükseldikten sonra süre başlatılır. Sıcaklığın paketlenmiş malzemeye penetrasyonu ve işlem sonunda oda sıcaklığına kadar düşmesi için gerekli süre bunun dışındadır.  

 

 

 • Avantajları 
 • Toksik değil,
  Çevre için emniyetli,
  Tozlar (pudra), vazelin, gliserin için uygun

 • Dezavantajları
  Uzun süre, çok yüksek sıcaklık gerekir
  ✓ Büyük materyallerde sıcaklığın içeriye işlemesi uzun zaman alır.
  ✓ Kumaş ve lastik malzemeler için uygun değil. 

Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi

Belli bir sıcaklıktaki doymuş buhar daha soğuk bir malzeme ile karşılaştığında hemen malzeme üzerinde yoğunlaşır.Yoğunlaşma sırasında ergime sıcaklığını malzemeye verir ve malzeme hızla buharın sıcaklığına ulaşır. Bu sırada malzeme üzerinde oluşan ince su tabakası da mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiyi sağlar. Doymuş buhar, sıcaklık derecesi, süresi ve basınç olmak üzere dört faktör sterilizasyon işlemini etkiler
► EN 13060 standardına göre 30x30x60cm ebatlarında bir kutunun sığamayacağı ve 60 litrenin altında olan sterilizatörler küçük sterilizatör
► EN 285 standardına göre de en az 30x30x60cm büyüklüğündeki bir kutunun girebileceği kazana sahip sterilizatörlerde büyük sterilizatörler olarak tanımlanmıştır.  Buhar Sterilizasyon Uygulama Sıcaklık ve Süreleri:

  134 °C’de 3 - 3,5 dakika (önvakumlu otoklavlarda)
 
✓ 121 °C’de 15 dakika (önvakumlu otoklavlarda)
 
121 °C’de 30-45 dakika (vakumsuz otoklavlarda )

Gravity (Yerçekimi) otoklavlar

  Buhar sterilizatör içine girer ve hava ile yer değiştirir
  Lümeni olmayan malzemeler için uygundur.
  Sıvıların sterilizasyonu için kullanılabilir.
  MSÜ’lerde cerrahi alet sterilizasyonu için kullanılmaz
  Bowie&Dick testi uygulanamaz.

Ön Vakumlu otoklavlar 

Ön ısıtmadan sonra vakum yolu ile sterilizatör içerisindeki hava boşaltılır ve sonra buhar seri dalgalar halinde sterilizatörü doldurur.

  Etkili bir buhar sterilizasyonu için sterilizatör hava ve yoğunlaşmayan gazlardan tamamen arındırılır.
  Aşırı ısıtılmış ve içinde su tanecikleri barındıran buhar (ıslak buhar) bulunmadığından emin olunur.
  Bu şekilde buharın daha iyi penetrasyonu sağlanır.  

Etilen Oksit ( EO) ile Sterilizasyon

  Etilen oksit renksiz, kokusuz, havadan biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı, toksik bir gazdır. Etilen oksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile reaksiyona girerek irreversibl alkalileşmeye sebep olan bir sterilan olarak çalışır.
 
Bir çok tıbbi malzeme ile uyumlu olup, sıcaklığa duyarlı malzemeler için tercih edilen bir yöntemdir. • Etilen oksit (EtO) sterilizayonu düşük sıcaklıkta, nem ve etilen oksit gazı ile sterilizasyon işleminin gerçekleştirilmesidir.
 
EtO sterilizasyonu için sürenin, nemin (%40-60) ve sıcaklığın (37-550 C) belli seviyelerde olması gerekmektedir.
 
EtO gazı kolayca penetre olduğu için steril malzemeler üzerindeki gaz artıklarını uzaklaştırmak amacı ile, sterilizasyon sonunda havalandırmaya ihtiyaç vardır.
 
Çalışma alanlarında 8 saatlik çalışma süresi içinde maruziyet limiti 1 ppm dir. OSHA standardına göre kısa süreli (15 dakikadan kısa süre) maruziyet sınırı 5 ppm dir
.
Hissedilebilir oran yaklaşık 500-750ppm.dir.

 
 
 
 • Avantajları 
 •  Sıcaklığa duyarlı malzemeler için tercih edilir
    Lümen sınırlaması yoktur.

 •  Dezavantajları                                                                                                     
 •   Sterilizasyon ve havalandırma süresi uzun
   Toksik
 •  Kanserojen
    Yanıcı
    Patlayıcı
    Çevreye zararlı
   Sıvılar steril edilemez.Formaldehit ile Sterilizasyon

LTSF (Low temparature steam and formaldehit=Düşük Sıcaklıkta Buhar ve Formaldehit),

Saf formaldehit, 19 o C’de kaynayan, renksiz, yanıcı, zehirli ve suda yüksek oranda çözülebilen bir gazdır. Formaldehid sterilizasyonu için sıcaklık 50-80 0 C, nem %60- 80 olmalıdır.
EtO’da olduğu gibi formaldehit sterilizatör kullanan kişilerin de düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
Çalışma alanlarında 8 saatlik çalışma süresi içinde maruziyet limiti 0.75 ppm dir. OSHA standardına göre kısa süreli (15 dakikadan kısa süre) maruziyet sınırı 2 ppm dir.

     

 • Avantajları 
 • Sıcaklığa duyarlı malzemeler için tercih edilir
 • Havalandırmaya gerek yoktur
   
 • Dezavantajları
 •  Toksik
 •  Kanserojen
    Sıvılar steril edilemez.
    1.5 CM uzunluk, 2 mm iç çap sınırlaması mevcuttur.
    Formaldehit su kanalı ile drenaj sistemine atıldığından çevreye zarar
 • verir.(suda çözündüğü için zarar vermediği bilgisi var)   
 •  
 •  
 •  
 • Gaz Plazma ( H202 ) Sterilizasyonu
 • Hidrojen peroksit kullanıcı tarafından yerleştirilen bir kasetle cihaz içerisine enjekte edilir. Derin vakum altındaki ortamda hidrojen peroksit buharlaşarak dağılır. Difüzyon aşamasında, bir biyosit olan hidrojen peroksit, mikrorganizmalar üzerinde öldürücü etki gösterir. Ardından uygulanan radyo frekans (RF) enerjisiyle, mikrorganizmalarla reaksiyona girip onların yaşamsal fonksiyonlarını durduracak olan bir plazma yaratılır. RF enerjisi kapatıldığında, H202 esas olarak su buharı ve oksijene dönüşür.
  Özel havalandırma zorunlulukları yoktur.
  H202 Sistemi bir sterilizasyon döngüsünü yaklaşık 1 saatte tamamlar
  Paketleme için selülöz içermeyen polipropilen, tyvek gibi sentetik malzeme kullanılır.
  Lümen çapları ve lümen uzunluk ölçülerinin uygunluğu konusunda firmanın önerileri alınır.
  Lümen uzunluğu ve çapı firmanın önerdiğindan fazla ise (40 cm den uzun ve lümen çapı 3 mm den daha az ise ) booster kullanılarak sterilizasyon gerçekleştirilir.
 •  
 • Avantajları 
 • 28 dakika ile 74 dakika arasında sterilizasyon sağlanır
   Havalandırma süresine ihtiyaç yoktur
  ✓ Sıcaklığa ve neme duyarlı malzemeler için uygundur
   
  Çevreye zararı yoktur .
 • Dezavantajları
 • Sıvılar steril edilemez                                                                                         
 


 Radyasyon (Işınlama) ile Sterilizasyon

Mikroorganizmalar üzerine etkili iki radyasyon türü vardır; iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan. Gama ışınları, yüksek enerjili elektronlar (e-demeti) ve Xışınları iyonlaştırıcı radyasyon grubuna girerken, UV ışınları (240- 280 nm) iyonlaştırıcı olmayan radyasyon türüdür. İyonlaştırıcı radyasyon türlerinden sterilizasyon amacıyla yararlanılırken, UV ışınlarından sahip oldukları büyük dalga boyu ve dolayısıyla düşük enerji seviyesi nedeniyle daha çok dezenfeksiyon amacıyla yararlanılır.

Radyasyonun mikroorganizmalar üzerine direkt ve indirekt olmak üzere 2 tip etkisi vardır. İlki, direkt olarak DNA hasarı, diğeri ise ortamda meydana gelen ikincil reaksiyonlarla serbest radikal oluşumu ve bu radikallerin mikroorganizmaların inaktivasyonuna neden olmasıdır. Gama ışınlarının sterilizasyon amacıyla kullanımı, yüksek giricilik özellikleri nedeniyle daha yaygındır. Gama ışınlarının kaynağı, atom çekirdeğindeki protonnötron sayılarındaki dengesizliktir. Enerjisi fazla olan çekirdek gama ışını adı verilen elektromagnetik radyasyon şeklinde dışarı salım yapar. İyonlaşma, maddenin radyasyonla etkileşmesi sonucu ortaya çıkan bir olaydır.

Gama ışınları, paket materyalinden geçme özelliğine sahip olduğu için son ürünlerin sterilizasyonuna olanak vermektedir. Ayrıca buharla sterilizasyon gibi konvansiyonel tekniklerle sterilize edilemeyen ısıya hassas ürünler üzerinde rahatlıkla uygulanabilen hızlı, etkin ve güvenilir bir yöntemdir.İlgili ürünler için aşağıdaki linklere tıklayarak ürünlerin detayına ulaşabilirsiniz.

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-rulosu

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-poseti​

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-rulosu-dupont-tyvek-malzemesinden-uretilmis

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-poseti-dupont-tyvek-malzemesinden-uretilmis


Anahtar Kelimeler: sterilizasyon rulosu, sterilizasyon rulosu üreticileri, sterilizasyon rulosu kapatma cihazı, sterilizasyon rulosu 10 cm, sterilizasyon rulosu teknik şartnamesi, sterilizasyon rulosu fiyatları, sterilizasyon rulosu üretim makinası, sterilizasyon rulosu ne işe yarar, sterilizasyon rulosu üreticileri, sterilizasyon rulosu nasıl kullanılır, sterilizasyon rulosu ne işe yarar, sterilizasyon rulosu üreticileri, sterilizasyon rulosu kapatma cihazı fiyat, sterilizasyon rulosu 7.5 cm, sterilizasyon rulosu 15 cm, sterilizasyon rulosu gtip, otoklav sterilizasyon rulosu, sterilizasyon rulosu istanbul, sterilizasyon rulosu ankara, ısı ile sterilizasyon yöntemleri nelerdir, ön vakumlu otoklav, medikal ürün sterilizasyonu, dental ürünler, dick package, autoclave nedir, otoklav çalışma prensibi, sterilizatörler nedir, sterilizasyon ürünleri, steril cihazı, sterilizasyon firmaları, demirbaş medikal, tyvek zarf, sterilizasyon ruloları/poşetleri, sterilization reels, tyvek sterilizasyon rulosu, tıbbi ürünler, medikal ürünler, Medikal giyim, Cerrahi ekip, Ameliyat önlüğü, Çok kullanımlık, Tek kullanımlık, Maske, Sterilizasyon, Steril Poşet, Steril Önlük, Tek Kullanımlık Önlük,, Önlük Paketleme, Önlük Poşet, Steril, Steril Maske, sterilizasyon yöntemleri, sterilizasyon yöntemleri nelerdir, otoklav nedir. kuru sıcaklık ile sterilizasyon, kuru ısı ile sterilizasyon yöntemleri, sterilizasyon yontemleri, sterilizasyon zarfı, isıyla sterilizasyon yöntemleri, kuru ısı ile sterilizasyon,  sıcaklık ile sterilizasyon, genel sterilizasyon yöntemleri, fiziksel sterilizasyon yöntemleri nelerdir, sterilizasyon cihazları nelerdir, sterilizasyon uygulama yöntemleri, sterilizasyon metodları, en çok kullanılan sterilizasyon yöntemi

Paylaş:

Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!
Whatsapp Destek