yandex

Ürünler

Bowie & Dick Test Paketi
*Sterilizatör haznesinde kalan hava sterilizasyon güvenliğini tehdit eder. Bowie&Dick test paketinin günlük kullanımı, sterilizatör uygunsuzluklarını erken safhada tespitini saptar.

*Reaktif mürekkep malzeme Sterlizasyon Merkezi'nden çıkmadan önce uyarır.

*Sudemed Steripack Bowie&Dick testleri, önceden paketlenmiş, kullanıma hazır. İlave işlem gerektirmez.

*Paket etiketindeki proses indikatör, siyah renge dönerek testin kullanıldığını gösterir.

*Test kartları kayıt için saklanabilir.