Sudemed Tıbbi Ürünler
Sudemed Tıbbi Ürünler

Otoklav Nedir?

Sudemed Tıbbi Urunler | Otoklav Nedir?

 

Diğer Steril Paketleme Ürünlerini İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

 


OTOKLAV ÇALIŞMA PRENSİBİ Otoklav, yüksek basınca dayanıklı çift çeperli ve metalden yapılı bir sterilizatör/ cihazdır. Otoklavlar kare veya dikdörtgen gibi değişik şekillerde olabilir. 

İçerisinde aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: 

- Kazanın içine su koymayı sağlayan bir musluk,
- Hava ve buhar çıkmasını sağlayan bir musluk,
- Manometre, 
- Emniyet supabı,
- Buharın dışarı çıkmasını sağlayan bir musluk

Otoklavlar elektrik enerjisi ile çalışır. İstenen buhar kazan içinde üretilir. Hava, açık vana yoluyla kazan doymuş buhar ile doluncaya kadar geçer.


 

OTOKLAV ÇEŞİTLERİ Otoklavlar içine konulabilen malzeme büyüklüğüne göre küçük veya büyük olarak tanımlanır; 


A) Küçük Otoklavlar: 30x30x60 cm ebatlarında bir kutunun sığamayacağı ve 60 litrenin altında olan otoklavlardır. Bu otoklav tiplerinde üç farklı döngü yapılabilir:

- N tipi (Non-wrapped) sterilizasyon döngüsü: Yer çekimi prensibiyle çalışır. Sadece paketsiz ve lümensiz malzemelerin sterilizasyonunda kullanılabilir. Rutin sterilizasyon programı olarak tercih edilmez.
- S tipi (Specified) sterilizasyon döngüsü: Ön vakumla çalışır. Genellikle diş hekimliğinde kullanılan sterilizatörler bu tiptedir.
- B tipi (Big) sterilizasyon döngüsü: Fraksiyone ön vakumla çalışır. Paketli ya da paketsiz, lümenli ya da lümensiz her türlü tıbbi cihazın sterilizasyonunda kullanılabilir.


B) Büyük Otoklavlar En az 30x30x60 cm büyüklüğündeki bir kutunun girebileceği kazana sahip otoklavlardır. Çalışma prensibine göre de gravite, vakumlu, ön vakumlu ya da fraksiyone ön vakumlu buhar otoklavları olarak tanımlanır. En yaygın olanları gravite ve ön vakumlu otoklavlardır. 


Gravite (Yerçekimi) Otoklavlar

 Buhar, sterilizatör içine giren hava ile yer değiştirir. Bu sterilizatör daha çok sıvıların sterilizasyonunda kullanılır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, araç gereçlerin ve besiyeri sterilizasyonunda kullanılan otoklavlar bu tiptedir.

Gravite sterilizatörlerde sıvı sterilizasyonu için:

 1. Sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam şişeler tercih edilmelidir.
 2. Şişeler havalandırılabilir kapaklı olmalı ya da kapaklar çok sıkı kapatılmamalıdır.
 3. Sadece likit programı kullanılmalıdır.
 4. Steril edilecek sıvı ile otoklavın iç sıcaklığı arasındaki dengelenme zamanı toplam sıvı miktarı ile doğru orantılıdır.
 5. Sterilizasyon zamanı sıcaklık dengelendikten sonra başlamalıdır. Bunun için döngüdeki en büyük sıvı kabı içine bir sıcaklık sensörü yerleştirilmeli ve bu kaptaki sıcaklık 121 OC’ ye ulaştıktan sonra sterilizasyon süresi başlatılmalıdır. Sıcaklık sensörü içermeyen otoklavlarda tablodaki sıvı miktarı ve sürelere dikkat edilmelidir.
 6. Sterilizasyon sonrası soğutma işlemi için hava ya da su kullanan sistemler vardır.Soğutma işlemi çok yavaş yapılmalıdır. Soğutma sistemi olmayan otoklavlarda kapak açılmadan önce sıvıların kendi kendine soğuması beklenmelidir. Aksi takdirde şişeler patlayabilir veya kırılabilir.Ön Vakumlu Otoklavlar

 Ön ısıtmadan sonra vakum yolu ile sterilizatör içerisindeki hava boşaltılır ve sonra buhar seri dalgalar halinde sterilizatörü doldurur. 

Otoklavın yüklenmesi aşağıda belirtilen prensiplere göre yapılır:

Büyük paketler alttaki rafa, küçük paketler üst rafa yerleştirilir.
Konteynerler aynı tarafa üst üste yüklenebilir.
Dokunmamış kumaşla paketlenmiş malzemeler aynı tarafa üst üste yüklenebilir.
Yükleme için paketler arasında buharın dolaşmasını sağlayacak raflar kullanılmalıdır.
Islak pakete neden olacağından, asla konteyner üzerinde dokunmamış kumaşla paketli setler veya dokunmamış kumaşla paketli set üzerinde konteyner olacak şekilde yükleme yapılmamalıdır
Bohçalar dikey/eğik pozisyonda olmalı, alet tepsileri alt rafa yatay yüklenmelidir.
Paketlerin kendi aralarında boşluk olmalı ve sterilizatörün duvarıyla arasında 5-10 cm’lik boşluk olmalıdır.
Sterilizasyon poşetleriyle paketlenmiş malzemelerde sterilizasyon sırasında paketin iki katına yakın genişleyeceği hesaba katılarak yükleme yapılmalı, bu paketler asla sıkıştırılmamalıdır.
Kazan hacminin en fazla %70’i doldurulmalıdır.
Hasta örtü setleri ve içi çukur olan taslar yan yana hafif aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Basınçlı doymuş su buharı ile sterilizasyonda ısı-zaman ilişkisi şöyledir:

134°C’de 5 dk. (ön vakumlu otoklavlarda)
121°C’de 15 dk. (ön vakumlu otoklavlarda)
121°C’de 30 dk. (vakumsuz otoklavlarda)
126°C’de 20 dk. (vakumsuz otoklavlarda)
134°C’de 15 dk. (vakumsuz otoklavlarda)Otoklavın Çalıştırılması

 Paketlenmiş araç gereçlerin uygun şekilde otaklav yüklemesi yapılarak sterilizasyonu gerçekleştirilir.

Bu işlem aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

Otoklav cihazının çizelge kaydedici, basınç, nem kontrolü vb göstergelerinin fiziki kontrolü yapılır.
Gerekli kontrol testleri tekniğine uygun olarak cihaz haznesine yerleştirilir.
Cihaz kapağı kapatılır.
Cihaz işlem programı girişi yapılır.
Cihazın çalışması takip edilir.
İşlem sonuna otoklav steril alana açılır kapağından yük boşaltması yapılır. İlgili ürünler için aşağıdaki linklere tıklayarak ürünlerin detayına ulaşabilirsiniz.

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-rulosu

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-zarf

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-rulosu-dupont-tyvek-malzemesinden-uretilmis

https://www.sudemed.com/tr/urun/sterilizasyon-poseti-dupont-tyvek-malzemesinden-uretilmis


Kaynak 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Sterilizasyon Ankara, 2016
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Sterilizasyon.pdf 


Anahtar kelimeler: otoklav sterilizasyon rulosu, ön vakumlu otoklav, medikal ürün sterilizasyonu, dental ürünler, autoclave nedir, otoklav çalışma prensibi, sterilizatörler nedir, sterilizasyon ürünleri, steril cihazı, sterilizasyon firmaları, tıbbi ürünler, medikal ürünler, otoklav nedir.
 

Paylaş:

Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!
Whatsapp Destek