Sudemed Tıbbi Ürünler
Sudemed Tıbbi Ürünler

Kimyasal İndikatör Nedir?

Sudemed Tıbbi Urunler | Kimyasal İndikatör Nedir?
Kimyasal Kontrol

Kimyasal indikatörler; basitçe, paketin yerleştirildiği yerde maruz kaldığı belli sterilizasyon
koşullarını gösterir. Ancak kimyasal indikatörler belli bir sıcaklık-zaman aralığında
çalışmak üzere üretilmişlerdir ve bu aralıklar dışında asla doğru çalışmazlar.

Örneğin sıcaklık önerilen aralığın üzerindeyse paket içerisinde bölgesel aşırı ısınma nedeniyle indikatör
beklenenden daha önce renk değiştirecektir. Oysa yeterli nem olmaksızın yüksek
sıcaklıkta mikrobiyal ölüm çok daha yavaş olacaktır. Kimyasal indikatörlerin sağlayacağı
bilginin değeri indikatörün sınıfına, sayısına ve sterilizatör içindeki yerine bağlıdır. Bu
indikatörler işlem validasyonu sırasında tespit edilen ve sterilizatörün tamamını temsil
edebilecek özellikteki bölgelere yerleştirilmelidir.


Bir kimyasal indikatörde çevrim sonrasında gerekli renk değişimi olmadıysa asla bu durum
indikatörün çalışmadığı şeklinde yorumlanmamalı, mutlaka sterilizasyon sürecinde
hata olarak değerlendirilmeli ve süreç aşağıdaki muhtemel problemler açısından tekrar
gözden geçirilmelidir:

• Sterilizatörün belirlenmiş değerlere ulaşmasını engelleyen bir arızası var mı?

• Paketleme malzemesinde bir değişiklik var mı?

• Paket içindeki malzeme miktarında değişiklik var mı?

• Sterilizatörün rutin bakım ve kalibrasyonu uygun şekilde ve zamanında yapıldı mı?

• Doğru sterilizasyon programı kullanıldı mı?

• Kimyasal indikatör üretici firmanın önerisine göre kullanıldı mı?

• Sterilizatörün çevrimini etkileyebilecek harici bir problem var mı? (Buhar basıncı, akım
hızı ve içerdiği yoğunlaşmamış gazlar gibi.)Kaynak
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi 2015
 

Paylaş:

Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!
Whatsapp Destek