Sudemed Tıbbi Ürünler
Sudemed Tıbbi Ürünler

Etilen oksit ile kullanılan HCFC ve CO2 oranları nelerdir?

Sudemed Tıbbi Urunler | Etilen oksit ile kullanılan HCFC ve CO2 oranları nelerdir?
Etilen oksit ile kullanılan HCFC ve CO2 oranları:
%8.6 EO %91.4 HCFC,
EO %90 HCFC,
%8.5 EO %91.5 CO2’dir.


0 etilen oksit patlayıcı ve yanıcı olmasına rağmen
kombine gazlara oranla çevre ve çalışanlar açısından güvenlik
önlemleri alındığında daha emniyetlidir. Etilen oksit
sterilizatörleri düşük, yüksek ve sub-atmosferik basınçla
çalışır. Etilen oksit gazı kolayca nüfus olduğu için
steril malzemeler üzerindeki gaz artıklarını uzaklaştırmak amacı ile sterilizasyon
sonunda havalandırmaya ihtiyaç vardır.
Etilen oksit sterilizasyonu için; malzemelerin uygun koşullarda dekontamine
edilmesi, gazın steril edilen malzemenin ücra köşelere ulaşabilmesi için demonte
edilmesi, uygun paketleme materyali kullanılması, sürenin nemin ve sıcaklığın yeterli
olması gerekmektedir.


KAYNAKLAR
1. Formaldehit: http://www.ccsf.cc.ca.us/departments/biology/outlines.html
2. Forsberg, K, et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3rd ed. Van
Nostrand Reinhold, 1997.
3. http://www.britannica.com/bcom/article/7/0,5716,115137.html
4. www.aorn.org
5. www.cdc.gov/niosh
6. www.osha.gov.

4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2005

Paylaş:

Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!
Whatsapp Destek