Sudemed Tıbbi Ürünler
Sudemed Tıbbi Ürünler

Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi Nedir?

Sudemed Tıbbi Urunler | Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi Nedir?
Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi

Belli bir sıcaklıktaki doymuş buhar daha soğuk bir malzeme ile karşılaştığında hemen malzeme üzerinde yoğunlaşır.Yoğunlaşma sırasında ergime sıcaklığını malzemeye verir ve malzeme hızla buharın sıcaklığına ulaşır. Bu sırada malzeme üzerinde oluşan ince su tabakası da mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiyi sağlar. Doymuş buhar, sıcaklık derecesi, süresi ve basınç olmak üzere dört faktör sterilizasyon işlemini etkiler
► EN 13060 standardına göre 30x30x60cm ebatlarında bir kutunun sığamayacağı ve 60 litrenin altında olan sterilizatörler küçük sterilizatör
► EN 285 standardına göre de en az 30x30x60cm büyüklüğündeki bir kutunun girebileceği kazana sahip sterilizatörlerde büyük sterilizatörler olarak tanımlanmıştır.  Buhar Sterilizasyon Uygulama Sıcaklık ve Süreleri:                                       

  134 °C’de 3 - 3,5 dakika (önvakumlu otoklavlarda
 
✓ 121 °C’de 15 dakika (önvakumlu otoklavlarda)
 
 121 °C’de 30-45 dakika (vakumsuz otoklavlarda )

Gravity (Yerçekimi) otoklavlar

  Buhar sterilizatör içine girer ve hava ile yer değiştirir
  Lümeni olmayan malzemeler için uygundur.
  Sıvıların sterilizasyonu için kullanılabilir.
  MSÜ’lerde cerrahi alet sterilizasyonu için kullanılmaz
  Bowie&Dick testi uygulanamaz.

Ön Vakumlu otoklavlar 

Ön ısıtmadan sonra vakum yolu ile sterilizatör içerisindeki hava boşaltılır ve sonra buhar seri dalgalar halinde sterilizatörü doldurur.

  Etkili bir buhar sterilizasyonu için sterilizatör hava ve yoğunlaşmayan gazlardan tamamen arındırılır.
  Aşırı ısıtılmış ve içinde su tanecikleri barındıran buhar (ıslak buhar) bulunmadığından emin olunur.
  Bu şekilde buharın daha iyi penetrasyonu sağlanır.  
 

Paylaş:

Numune talebi için lütfen bilgilerinizi giriniz!
Whatsapp Destek