yandex

Ürünler

Class 4 H2O2 Plazma İndikatörü
✳Plazma sterilizasyonuna uygundur. 

✳Kurşun ve toksik madde içermez. Su bazlıdır.

✳Temiz ve net renk dönüşümü sağlanır.

✳ISO 11140-1 standardına uygundur.
(*) Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur.